Ahlers Legal and Business Services

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner voor privacy en ondernemingsrecht

Voor een duurzaam juridisch fundament

Als ondernemer wilt u snel en adequaat kunnen inspelen op mogelijkheden die op uw pad komen. Veel van uw handelingen hebben juridische gevolgen voor de onderneming. Ons doel is om met u te komen tot een duurzaam juridisch fundament voor uw bedrijf zodat u voortvarend kunt ondernemen.

Wij vinden het belangrijk dat onze oplossingen leiden tot een resultaat dat passend is voor de situatie van uw onderneming op dit moment. Tegelijkertijd richten we ons op uw toekomst: onze adviezen moeten ook de visie en strategie van de onderneming op de langere termijn ondersteunen.

Ahlers Legal and Business Services denkt met u mee over kwesties rond bedrijfsontwikkeling. Wij zijn uw partner in business: een sparringpartner, klankbord en natuurlijk uw juridisch adviseur.

Uw externe juridische afdeling

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische vraagstukken. Met onze kennis en ervaring schakelen we snel en zorgen voor een toegesneden advies op het gebied van:

Ingeborg Ahlers
06 – 4632 6715
info@ahlerslegal.com

Advies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer geruime tijd van toepassing. Aandacht voor een correcte naleving ervan is inmiddels onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Het vergt van ondernemers wel een gedegen aanpak om blijvend aan de privacy wetgeving te kunnen voldoen.

De gevolgen van Brexit, uitspraken van de Nederlandse of Europese rechter en andere ontwikkelingen maken het soms noodzakelijk om de manier waarop in uw organisatie met persoonsgegevens wordt omgegaan nog eens tegen het licht te houden. Voor advies hierover kunt u op ons rekenen!

Met vertrouwen voldoen aan de AVG

Wij helpen uw bedrijf te voldoen aan de AVG, zodat u met vertrouwen weet dat uw bedrijf AVG-bestendig is. Ook ondersteunen wij uw bedrijf in het trainen van medewerkers zodat zij weten hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren, onder andere, over het vormgeven en onderhouden van het privacybeleid en het privacymanagement binnen de organisatie. Als u dat wenst, ondersteunen wij ook de implementatie daarvan. Dat kunnen wij doen als adviseur maar ook als externe Functionaris Gegevensbescherming. Kortom, met het advies en de ondersteuning van Ahlers Legal and Business Services kunt u erop vertrouwen dat u aan de AVG voldoet.

Blijf AVG-proof: vergroot uw inzicht in een doelmatig privacy management!

Wilt u weten in hoeverre u voldoet aan de AVG? Wilt u meer inzicht in de manier waarop uw organisatie het privacy management kan verbeteren, doelmatiger kan maken? Wilt u  processen rond de verwerking van persoonsgegevens nauwer laten aansluiten op andere processen in uw organisatie? Met deze vragen kunt u bij ons terecht. Wij adviseren over de stappen die uw organisatie kan zetten om tot een doelmatig privacy management te komen en verlenen ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Wilt u weten wat Ahlers Legal and Business Services nog meer voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken.

Scroll naar top