Privacy

privacywetgeving en compliance: advies en ondersteuning

Privacywetgeving heeft een steeds grotere invloed op de processen in bedrijven. Zo is het thema privacy, de bescherming van persoonsgegevens, voor bedrijven steeds belangrijker geworden.

Advies voor een duurzaam privacybeleid

Ahlers Legal and Business Services informeert en adviseert over privacy-onderwerpen en zorgt met de ondernemer voor de implementatie van een duurzaam privacybeleid en de uitvoering van een gedegen privacymanagement.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Om te kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing is geworden, hebben veel bedrijven inmiddels hun bedrijfsvoering aangepast. Vaak zijn aanpassingen nodig om het mogelijk te maken dat het bedrijf gedocumenteerd kan aantonen dat het aan de AVG voldoet.

Daarnaast is eerdere regelgeving uit 2016, omtrent het melden van datalekken, onder de AVG aangescherpt. Bedrijven die in 2016 beleid hebben vastgesteld hoe te handelen als zich een datalek voordoet, doen er goed aan om dit beleid nog eens tegen het licht te houden. Dat kan ertoe leiden dat een verandering of aanscherping van bepaalde bedrijfsprocessen nodig blijkt. Zo moet men kunnen vaststellen of de digitale veiligheid adequaat is, of er een doelmatige controle op mogelijke datalekken is, welke maatregelen moeten worden genomen bij een mogelijk datalek en moeten de functionarissen zijn aangewezen die betrokken zijn bij deze processen.

Naast de technische infrastructuur en de inrichting van de organisatie is ook de mens een belangrijke factor bij de verwerking van persoonsgegevens. Als uw bedrijf de AVG correct wil naleven is het privacybewustzijn van uw medewerkers daarom van belang. Het kan wenselijk zijn om uw medewerkers regelmatig te informeren over het privacybeleid van uw bedrijf en het privacybewustzijn onder uw medewerkers te vergroten door middel van trainingen. Ook kunt u overwegen om bepaalde bedrijfsprocessen te veranderen of aan te scherpen zodat het eenvoudiger wordt voor uw medewerkers om te handelen in overeenstemming met de AVG.

Ondersteuning van uw bedrijf bij het voldoen aan de AVG

Het kunnen voldoen aan de AVG vergt van organisaties een gedegen en soms intensieve aanpak. Ahlers Legal and Business Services helpt organisaties daarbij zodat zij met vertrouwen weten dat zij voldoen aan de AVG: van een privacy bedrijfsscan tot aan het ter beschikking stellen van een Functionaris Gegevensbescherming; van het opstellen van passend privacybeleid voor uw bedrijf tot aan ondersteuning bij het privacymanagement om de interne privacyregels te kunnen borgen.

Is uw bedrijf AVG-proof? Check het met de Privacy Awareness Indicator!

Wilt u weten in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de AVG? Wij hebben de Privacy Awareness Indicator opgesteld. U heeft dan ook meteen inzicht in de stappen die u nog moet nemen om tot een AVG-bestendig privacybeleid te komen.

Advies en ondersteuning bij de privacywetgeving in uw bedrijf

Onderwerpen waarover wij u kunnen adviseren en bij ondersteunen zijn, onder andere:

  • inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving en de toepassing daarvan voor uw bedrijf;
  • het formuleren van privacybeleid;
  • ondersteuning bij het implementeren of wijzigen van privacymanagement;
  • het opstellen of aanpassen van een protocol voor management en melding van datalekken;
  • het opstellen of aanpassen van beleid en protocollen over rechten van betrokkenen (inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens);
  • het opstellen of aanpassen van privacyverklaringen en het formuleren van een beleid om deze up-to-date te houden;
  • het opstellen en reviewen van verwerkersovereenkomsten;
  • privacy-aspecten tijdens due diligence-onderzoeken;
  • het ter beschikking stellen van een externe Functionaris Gegevensbescherming.

Als gecertificeerd privacyprofessional, met CIPP/E en CIPM-certificeringen van de International Association of Privacy Professionals (IAPP), is Ingeborg Ahlers de juiste persoon om uw bedrijf te adviseren en ondersteunen bij al deze zaken rondom privacywetgeving.

Deze certificeringen staan borg voor kennis van wet- en regelgeving op het gebied van privacy- en dataprotectie en deskundigheid op het gebied van privacymanagement. Dit maakt CIPM in combinatie met CIPP/E een geschikte basis om de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) te vervullen.

Bedrijfsadvisering

Naast het advies in privacyvraagstukken verschaft Ahlers Legal and Business Services ook inzicht in bedrijfs- en procesmatige ondernemersvraagstukken die daarmee samenhangen. Bij verandertrajecten adviseren wij ondernemers op het gebied van processen, strategie en bedrijfscultuur. Hierbij treden wij op als sparringpartner en klankbord voor de ondernemer.

Contact over het privacybeleid in uw onderneming?

Wilt u weten wat Ahlers Legal and Business Services voor uw onderneming kan betekenen op het gebied van privacywetgeving? Neemt u dan contact met ons op.

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken.

Scroll naar top