Privacy

privacywetgeving en compliance: advies en implementatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacywetgeving heeft een steeds grotere invloed op de bedrijfsvoering van organisaties. Het correct naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt steeds belangrijker. Privacyincidenten kunnen tot aanmerkelijke kosten en tot grote reputatieschade leiden.

Ahlers Legal and Business Services en  privacy

Ahlers Legal and Business Services informeert en adviseert over privacy-onderwerpen. Voor organisaties verzorgen wij de implementatie van een duurzaam privacybeleid en de uitvoering van een gedegen privacymanagement. Wij kunnen ook een externe Functionaris Gegevensbescherming ter beschikking stellen.

Ondersteuning van uw organisatie bij het voldoen aan de AVG

Het kunnen voldoen aan de AVG vergt van organisaties een gedegen en soms intensieve aanpak. Ahlers Legal and Business Services helpt organisaties daarbij zodat zij met vertrouwen weten dat zij voldoen aan de AVG: van een privacy bedrijfsscan tot aan het ter beschikking stellen van een Functionaris Gegevensbescherming; van het opstellen van passend privacybeleid voor uw organisatie tot aan ondersteuning bij het privacymanagement om de interne privacyregels te kunnen borgen; van advies over een vraag van een betrokkene tot het inbedden van een verwerking van persoonsgegevens in een andere bedrijfsprocessen.

Ook gaan wij in gesprek over onderwerpen als adequate informatiebeveiliging, doelmatige controle op mogelijke datalekken en het alloceren van verantwoordelijkheid voor privacy in de organisatie.

Naast de technische infrastructuur en de inrichting van de organisatie is ook de mens een belangrijke factor bij de verwerking van persoonsgegevens. Het privacybewustzijn van uw medewerkers is daarom van belang. Het is wenselijk om medewerkers regelmatig te informeren over het privacybeleid van de organisatie en om het privacybewustzijn onder medewerkers te vergroten door middel van trainingen. Het kan zinvol zijn om bepaalde bedrijfsprocessen beter aan te sluiten bij de handelswijze van medewerkers als dat naleving van de AVG kan bevorderen.

Vergroot uw inzicht in de doelmatigheid van uw privacy management

Veel organisaties hebben na de invoering van de AVG hun bedrijfsvoering aangepast om aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan de AVG. Wij raden aan om het privacybeleid – en de bedrijfsprocessen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, regelmatig tegen het licht te houden. Zo blijft duidelijk in beeld welke verwerkingen plaatsvinden, welke bedrijfsprocessen daarmee zijn gemoeid en wie daar intern en extern bij betrokken zijn. Als ontwikkelingen op privacygebied een verandering of aanscherping van het privacybeleid of van bepaalde bedrijfsprocessen wenselijk maken, kan de organisatie daar snel en effectief naar handelen.

Het is belangrijk dat uw organisatie bij het verwerken van persoonsgegevens aan de AVG voldoet. Het is ook belangrijk dat dit op een doelmatige en efficiënte manier gebeurt. Wij helpen organisaties inzicht te krijgen in de doelmatigheid van hun privacymanagement. Daarmee krijgen zij ook meteen inzicht in de stappen die genomen moeten worden om tot een AVG-bestendig privacybeleid te komen en tot een doelmatig en efficiënt privacymanagement dat daar op aansluit.

Advies en ondersteuning aan uw organisatie

Onderwerpen waar wij u over kunnen adviseren en bij kunnen ondersteunen zijn, onder andere:

  • inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving en de toepassing daarvan voor uw bedrijf;
  • het formuleren van privacybeleid;
  • ondersteuning bij het implementeren of wijzigen van privacymanagement;
  • het opstellen of aanpassen van een protocol voor management en melding van datalekken;
  • het opstellen of aanpassen van beleid en protocollen over rechten van betrokkenen (inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens);
  • het opstellen of aanpassen van privacyverklaringen en het formuleren van een beleid om deze up-to-date te houden;
  • het opstellen en reviewen van verwerkersovereenkomsten;
  • privacy-aspecten tijdens due diligence-onderzoeken;
  • het ter beschikking stellen van een externe Functionaris Gegevensbescherming.

Als gecertificeerd privacyprofessional, met CIPP/E en CIPM-certificeringen van de International Association of Privacy Professionals (IAPP), is Ingeborg Ahlers de juiste persoon om uw bedrijf te adviseren en ondersteunen bij al deze zaken rondom privacywetgeving.

Deze certificeringen staan borg voor kennis van wet- en regelgeving op het gebied van privacy- en dataprotectie en deskundigheid op het gebied van privacymanagement. Dit maakt CIPM in combinatie met CIPP/E een geschikte basis om de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) te vervullen.

Bedrijfsadvisering

Naast het advies in privacyvraagstukken verschaft Ahlers Legal and Business Services ook inzicht in bedrijfs- en procesmatige ondernemersvraagstukken die daarmee samenhangen. Bij verandertrajecten adviseren wij ondernemers op het gebied van processen, strategie en bedrijfscultuur. Hierbij treden wij op als sparringpartner en klankbord voor de ondernemer.

Contact over het privacybeleid in uw onderneming?

Wilt u weten wat Ahlers Legal and Business Services voor uw onderneming kan betekenen op het gebied van privacywetgeving? Neemt u dan contact met ons op.

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken.

Scroll naar top