Privacyverklaring

Ahlers Legal and Business Services respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld of wij op andere wijze elektronisch van u ontvangen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten of aan ons hebt verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Doeleinden van gegevensverwerking

Ahlers Legal and Business Services verwerkt uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van door u (via deze website) gestelde vragen, voor het aan u verstrekken van door u opgevraagde informatie en documenten, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, het uitnodigen voor seminars en andere bijeenkomsten, het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van ons klantenbestand alsook de beveiliging en de verbetering van onze website. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming voor die verwerking hebben verkregen. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u Ahlers Legal and Business Services  persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u ons schriftelijk verzoeken u de mogelijkheid te bieden uw persoonlijke gegevens in te zien. Ahlers Legal and Business Services behoudt zich het recht voor dat te doen tegen vergoeding van onze kosten. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Uw verzoek kunt u richten aan Ahlers Legal and Business Services, Sarphatistraat 370-B14, 1018 GW Amsterdam of per email naar: info@ahlerslegal.com.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Voor vragen over ons privacybeleid of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Ahlers Legal and Business Services, Sarphatistraat 370-B14, 1018 GW Amsterdam of via email: info@ahlerslegal.com.

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken.

Scroll naar top