Ondernemingsrecht

voor bedrijfsjuridisch advies op het gebied van ondernemingsrecht

Ahlers Legal and Business Services adviseert op het gebied van ondernemingsrecht. Wij leveren advies en ondersteuning aan Nederlandse ondernemingen en buitenlandse ondernemingen in Nederland.

Juridische dienstverlening in ondernemingsrecht

Onze juridische dienstverlening in het ondernemingsrecht is veelomvattend. Zo ondersteunen wij ondernemers bij onder meer:

  • fusies- en overnames, management buy-outs en joint-ventures;
  • de aan- of verkoop van een onderneming;
  • ondernemingsvormen, herstructureringen en samenwerkingsverbanden;
  • vennootschapsrechtelijke besluitvorming, vertegenwoordigingsbevoegdheid, corporate compliance en aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen;
  • intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • due diligence-onderzoeken;
  • algemene voorwaarden, agentuur- en distributieovereenkomsten, franchising en licentieovereenkomsten;
  • en de juridische begeleiding van startende ondernemers bij het vormgeven van hun samenwerking.

Ahlers Legal and Business Services werkt samen met belastingadviseurs, accountants en andere deskundigen wiens expertise voor onze cliënten relevant kan zijn. Daarnaast werken wij ook voor cliënten van belastingadviseurs en accountants om voor hen de juridische aangelegenheden te behartigen.

Ook voor starters

Ook starters kunnen terecht bij Ahlers Legal and Business Services. Zo begeleiden wij startende ondernemers die advies en ondersteuning willen bij het vormgeven van hun samenwerking en bij het vastleggen van hun afspraken.

Advies bij ondernemersvraagstukken

Ahlers Legal and Business Services geeft inzicht in bedrijfsmatige en procesmatige ondernemersvraagstukken. Spelen er bij u verandertrajecten, dan kan Ahlers Legal and Business Services u ook adviseren op het gebied van processen, strategie en bedrijfscultuur. Wij zijn daarin ook sparringspartner en klankbord voor de ondernemer.

Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs

Namens Ahlers Legal and Business Services is Ingeborg Ahlers lid van NEVOA – de Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs.

Meer weten of contact over ondernemingsrecht?

Wilt u ook deskundig advies dat is toegespitst op uw onderneming? Vraag dan hoe Ahlers Legal and Business Services u op het gebied van ondernemingsrecht kan ondersteunen. Ook voor zaken omtrent privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming  kunt u bij ons terecht. Neemt u contact met ons op?

Uw betrokken juridisch adviseur en businesspartner

Ahlers Legal and Business Services is uw externe juridische afdeling. Wij adviseren u over bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken.

Scroll naar top